Asepyme: Laboral
Inici Serveis Laboral

Laboral

laboral.jpgAsepyme compta amb un experimentat equip en aquesta àrea. Utilitzant les millors eines informàtiques, s`ha convertit amb el temps en una àrea principal de negoci. És fonamental per a les empreses comptar amb un assessorament idoni en un aspecte tan fonamental com són els Recursos Humans i la seva correcta administració.

El nostre equip d`assessors, des de la proximitat i immediatesa en la seva resposta, l`ajudarà en l`administració del seu personal i qualsevol necessitat que tingui en aquesta àrea. En qualsevol companyia, el seu Personal és extremadament sensible a qualsevol petita incidència que pogués sorgir en la seva relació contractual i remunerativa. En aquest àmbit hem optimitzat els nostres protocols per donar resposta adequada a qualsevol tipus de sol·licitud que ens pot venir de tota Petita o Mitjana empresa.

Proporcionem:

 • Assessorament general de caràcter laboral
 • Confecció de fulls de salaris
 •  Liquidacions de Seguretat Social
 •  Liquidacions i Resum Anual de IRPF
 •  Certificats d`ingressos i Retenció de Treballadors
 •  Actualització de Convenis i Canvis de Categoria
 •  Presentació de parts de malaltia a la Seguretat Social (INSS)
 •  Presentació d`altes i baixes de treballadors a la Tresoreria General de la Seguretat Social
 •  Elaboració de contractes de treball: el seu estudi i presentació
 •  Alta de societats davant l`INSS
 •  Sol·licitud i legalització de llibres de visita
 •  Preparació i presentació davant els organismes corresponents de les comunicacions d`obertura de centres de treball
 •  Assistència, en representació de les empreses, davant citacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
 •  Estudi de rescissió de contractes de treball per causa disciplinària i objectiva. Càlcul d`indemnització. Negociacions amb empresa i empleats
 •  Estudi i preparació d`expedients de jubilació

Així mateix, quan hi ha mediació, amb personal propi col·laborem i assistim als actes de conciliació per acomiadament i reclamació de quantitat. En els casos en què no s`ha arribat a acord en els Actes de Conciliació dirigim degudament assessorats el procediment de reclamació davant el Jutjat de lo Social.

Member of Russell Bedford International