Asepyme: Fiscal
Inici Serveis Fiscal

Fiscal

fiscal.jpgL`objectiu fonamental d’Asepyme a l`àrea d`assessoria fiscal consisteix a posar a l`abast dels nostres clients la millor alternativa fiscal, adaptant-nos en tot moment a la normativa vigent, racionalitzant i minimitzant la càrrega tributària. Aquesta àrea està relacionada amb l`àrea comptable, que és la base per al càlcul correcte dels impostos.

L`àrea d`Assessoria Fiscal compta amb personal altament qualificat per atendre les necessitats de cada client, independentment del seu règim tributari.

Liquidació d`impostos
El nostre departament fiscal s`encarrega de la confecció i presentació de les declaracions de l`IVA i IRPF, Impost sobre Societats i els seus corresponents pagaments fraccionats. Tot això dins del servei d`assessoria comptable que permet obtenir la imatge fidel de la situació financera de l`activitat. Preparem la declaració anual d`operacions amb tercers en relació amb les compres i vendes efectuades en l`activitat i la resta de declaracions resums anuals i qualsevol altre tipus d`impost a la qual estigui subjecta l`activitat. En definitiva és un servei d`assessoria fiscal recurrent especialitzat en empreses de reduïda dimensió i activitats professionals.

Confecció de Llibres Registre fiscals
Preparem els llibres fiscals obligatoris referits a l`IVA i IRPF:

  • Llibre registre de factures emeses.
  • Llibre registre de factures rebudes.
  • Llibre registre de béns d`inversió.
  • Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.
  • Llibre de Vendes i Ingressos, Llibre de Compres i Despeses, Llibre de béns d`inversió i Llibre de Provisió de Fons.

Preus de transferència
Valorar les operacions vinculades a preus de mercat com exigeix la Llei, d`una forma fiscalment eficient per a l`empresa, és essencial en una economia global com l`actual. El nostre equip compta amb àmplia experiència en ajudar als nostres clients a trobar les respostes correctes al llarg de les diferents indústries, productes i fronteres.

Member of Russell Bedford International