Due Diligence
Inici Serveis Due Diligence

Due Diligence

Asepyme_Imagenes_Horizontal2.jpgAquest és un terme molt ampli que abasta tot tipus d`estudis i anàlisis relatius a empreses immerses en processos de fusió o adquisició. Les àrees sobre les quals ASEPYME BCN fonamentalment actua són:

  • Financera-comptable
  • Mercantil
  • Laboral
  • Fiscal

ASEPYME BCN té un ampli bagatge en confecció d`informes d`aquest tipus, en concret sobre aquestes quatre àrees esmentades, encara que es podrien definir algunes àrees complementàries segons el tipus d`empresa a analitzar. Les actuacions solen ser molt ràpides, ja que sovint hi ha un curt període de temps per posar-se d`acord entre venedor i comprador.

Normalment es demana una Due Diligence després d`un període de negociació i aproximació entre compradors i venedors, una vegada signada la Carta d`Intencions. El comprador, per acabar de prendre una decisió sobre la inversió a realitzar, ens sol·licita que emetem un informe on s`avaluï l`estat general de la companyia, bàsicament en les quatre àrees descrites, i que es determinin les contingències que puguin sorgir en el futur, cas de realitzar la compra.

Member of Russell Bedford International