Dictámens pericials
Inici Serveis Dict� mens pericials

Dict mens pericials

Asepyme_Imagenes_Horizontal3.jpgASEPYME BCN actua com a perit en matèries econòmiques, comptables o financeres tant davant els tribunals com a sol·licituds formulades per les parts d`un litigi. Com experts independents actuem en processos civils, laborals, contenciosos administratius, penals i arbitrals. Així mateix, acudim a les pertinents vistes per ratificar els nostres informes.

Totes les nostres actuacions es realitzen d`acord amb l`última normativa recentment publicada per l`Institut de Censors Jurats de Comptes. Aquesta, prenent en consideració la regulació a l`efecte de la Llei d`Enjudiciament Civil 1/2000, desenvolupa i delimita les nostres actuacions com a experts Independents. S`hi exposen les referències legals que regulen el dictamen de perits i es donen pautes per a l`obtenció de l`evidència necessària que permeti emetre el corresponent dictamen.

La publicació de l`esmentada normativa ve a elevar els mínims de responsabilitat i a reglamentar totes i cadascuna de les nostres actuacions en aquest camp. L`ús que sol realitzar-se d‘un dels nostres informes és ajudar els jutges a obtenir evidència, en diverses matèries, perquè puguin valorar millor els fets o circumstàncies rellevants en els assumptes o per adquirir certesa sobre ells.

Member of Russell Bedford International