Compliance
Inici Serveis Compliance

Compliance

Asepyme_Imagenes_Horizontal_co.jpg

Compliance és la nova àrea en la qual hem creat departament propi. Per això hem desenvolupat protocols d`actuació en relació amb la normativa d`obligat compliment anomenada Responsabilitat Penal de les Persones Jurídiques(RPPJ).

En aquesta àrea, les nostres actuacions es centren en consultoria, auditoria, investigació, formació i peritatge. El nostre equip procedeix de l`anomenat "Risk Management" en què ha treballat des de la dècada dels noranta.

La nostra perspectiva comprèn el desenvolupament de marcs estratègics, metodològics, legals, humans, tècnics i tecnològics. Per a això, aquest equip multidisciplinari inclou auditors, advocats penalistes, informàtics i economistes especialitzats en "forensic".

Member of Russell Bedford International